Adventný koncert Solamente naturali: J.S. Bach a Peter Zagar
13/12/12

Premiéra nového slovenského diela
15. 12. 2012, 18.00 h, Malý evanjelický kostol, Panenská ul., Bratislava

 Renomovaný slovenský súbor starej hudby Solamente naturali uvedie v predvečer tretej adventnej nedele program zostavený z duchovných diel Johanna Sebastiana Bacha a Petra Zagara. Súčasťou koncertu bude aj premiéra nového diela P. Zagara.
Posledný tohtoročný koncert cyklu Kantáty so Solamente naturali uzavrie úspešnú sériu v duchovne ladenej dramaturgii, v tradičnom prostredí Malého evanjelického kostola v Bratislave. Cyklus dlhodobo prezentuje vokálno-inštrumentálne diela J. S. Bacha vždy v dialógu s tvorbou ďalšieho autora, nevyhýbajúc sa ani súčasným skladateľom.
Slovenský skladateľ Peter Zagar (nar. 1961) je poprednou osobnosťou svojej generácie, reprezentantom tzv. postmoderného prúdu a jeho diela majú schopnosť vytvárať s hudbou starších štýlových období  atraktívne dramaturgické celky:  „Som za to, aby sa súčasní skladatelia uvádzali spolu s tými, ktorých hudbu už overil čas. Takto to bolo aj v minulosti, je to prirodzenejšie, zaujímavejšie pre návštevníka“, povedal. V sobotu zaznie – okrem Zagarových troch starších duchovných diel – aj premiéra jeho novej skladby Benedictus Dominus Deus Israel, moteta pre barytón, zbor, trúbku, fagot a sláčiky. „Peter Zagar patrí k skladateľom, ktorí sa často obracajú k duchovným témam, a tak pre nás nebolo žiadnym problémom zostaviť atraktívny program, v ktorom by jeho súčasná hudba vytvorila harmonický protiklad k Bachovým dielam. Z diel najväčšieho barokového skladateľa sme zase starostlivo vybrali diela, ktoré vznikli práve pre Advent, preto verím, že týmto predvianočným koncertom potešíme všetkých našich fanúšikov,“ povedal umelecký vedúci súboru, huslista Miloš Valent. Okrem samotného uvedenia súčasných duchovných diel v kombinácii so slávnymi opusmi barokovej hudby, bude pozoruhodným momentom koncertu aj fakt, že diela súčasného autora zaznejú na dobových nástrojoch, na ktorých tradične hrajú členovia Solamente naturali.

 program:
J. S. BACH: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
chorál z kantáty BWV 93
P. ZAGAR: Laudate Dominum (Žalm 116)
pre soprán, alt, violončelo a organ
J. S. BACH: Kantáta Wachet! betet! betet! wachet!
BWV 70 - Prvá časť
P. ZAGAR:      Ave verum Corpus
pre soprán, alt, violončelo a organ
Veni Emmanuel
pre soprán, alt, bas a sláčiky
J. S. BACH: Kantáta Ärgre dich, o Seele, nicht
BWV 186a
P. ZAGAR: Benedictus Dominus Deus Israel
moteto pre barytón, zbor, trúbku, fagot a sláčiky
J. S. BACH: Kantáta Wachet! betet! betet! wachet!
BWV 70 - Druhá časť

účinkujú:
SOLAMENTE NATURALI /
Miloš Valent, umelecký vedúci
Gabriella SZILI
(soprán) József CSAPÓ (alt) Zoltán MEGYESI (tenor) Matúš TRÁVNIĆEK (bas) Tereza PAVELKOVÁ (hoboj) László BORSÓDY (trúbka) Miloš VALENT (husle) Petr ZEMANEC (husle) Luba HABART (husle) Peter VRBINČÍK (viola) Michal SŤAHEL (violončelo) Tibor NAGY (kontrabas) Tomáš KARDOŠ (fagot) Soma DINYÉS (organ)