Solamente naturali: Svetová premiéra rožnavského autora a pokračovanie bachovského projektu
08/11/2012

V sobotu 10. novembra o 18.00 pokračuje v Malom evanjelickom kostole bachovský projekt Kantáty so Solamente naturali, tentoraz prostredníctvom hudby Johanna Sebastiana Bacha a jeho syna Carla Philippa Emanuela Bacha. S popredným slovenským súborom bude spoluúčinkovať renomované nemecké vokálne teleso Ensemble Polyharmonique Berlin, ktoré sa pod vedením medzinárodne uznávaného kontratenoristu Alexandra Schneidera špecializuje na interpretáciu hudby starších štýlových období.

V nedeľu 11. novembra o 18.15 zaznejú v Slovenskej národnej galérii vo svetovej premiére diela neznámeho domáceho autora Pavla Neumüllera, ktorý pôsobil na prelome 18. a 19. storočia v Rožňave. Koncert, na ktorom sa diela domáceho autora budú striedať so skladbami slávneho súčasníka Wolfganga Amadea Mozarta, je súčasťou projektu oživovania hudobného repertoáru zachyteného v Kapitulskom archíve Biskupského úradu v Rožňave. Rozsiahla zbierka asi 700 hudobných diel dokazuje, že Rožňava bola v 18. a 19. storočí významným kultúrym centrom južného Slovenska, s bohatým hudobným životom, ktorí udržiavali viacerí aktívni hudobníci-skladatelia. „Sme nesmierne vďační Biskupskému úradu v Rožňave za to, že nám i pracovníkom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied umožnili pracovať s cennými historickými materiálmi. V Solamente naturali sa radi vydávame na dobrodružnú cestu objavovania neznámych miest na hudobnej mape Slovenska a rožňavská zbierka patrí k tým, ktoré za to rozhodne stoja. Naštudovanie diel Pavla Neumüllera je len prvým krokom, už teraz sa teším na to, čo nám ukážu notové zápisy diel ďalších rožnavských skladateľov, akými boli Ján Pipus, František Xaver Skalník či Ľudovít Skalník,“ povedal huslista a umelecký vedúci súboru Miloš Valent.
Solamente naturali vystúpia s rovnakým programom aj v rámci muzikologickej konferencie v Jelšave 29. novembra, ktorá bude venovaná hudobnej kultúre Gemera a Malohontu. Konferenciu organizuje Ústav hudobnej vedy SAV a n.o. Quirinius.

SOBOTA 10. novembra 2012, 18.00, Malý evanjelický kostol, Bratislava
vstup voľný

program:

J. S. Bach: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen
, chorál z kantáty BWV 93
C. Ph. E. Bach: Sonáta g mol Wq 135 pre hoboj a BC
J. S. Bach: Nur jedem das Seine, kantáta BWV 163
C. Ph. E. Bach: Koncert a mol Wq 170 pre violončelo a orchester
J. S. Bach: Wohl dem, der sich auf seinen Gott, kantáta BWV 139
účinkujú:

ENSEMBLE POLYHARMONIQUE BERLIN
: Anna KELLNHOFER (soprán), Alexander SCHNEIDER (alt), Mathias Monrad MOLLER (tenor),  Ingolf SEIDEL (bas)
SOLAMENTE NATURALI,
umelecký vedúci Miloš Valent

NEDEĽA, 11. novembra 2012, 18.15, Slovenská národná galéria – átrium Esterházyho paláca
vstupné 4,- EUR

program:

W. A.
Mozart: Cibavit est KV 44, antifóna pre 4 hlasy a basso continuo
P. Neumüller
: Coeli Deus sanctissime, ária in A pre 2 soprány, sláčiky a basso continuo
W. A.
Mozart: Duchovná pieseň C dur KV 343 pre organ

P.
Neumüller: Dixit Dominus (z Vespers in C) pre 4 hlasy, 2 huslí a basso continuo
P. Neumüller: Quae sunt in Corde, ária pre tenor,sláčiky a basso continuo
P.  Neumüller: Confitebor tibi (z Vespers in C) pre 4 hlasy, 2 huslí a basso continuo
W. A. Mozart: Sonáta F dur KV 145 pre 2 huslí, organ a basso continuo
P. Neumüller: Confitebor tibi, ária pre soprán, sláčiky a basso continuo
W. A. Mozart: Lacrymosa KV Anh.21 pre 4 hlasy a organ
W. A. Mozart: Adoramus te KV 327, moteto pre 4 hlasy a organ
P. Neumüller: Ave Regina caelorum č.1,  ária pre soprán, alt, bas, 2 huslí a basso continuo
W. A. Mozart: Duchovná pieseň  F dur KV 343 pre organ
P. Neumüller: Beautus vir (z Vespers in C) pre 4 hlasy, 2 huslí a basso continuo
P. Neumüller: Laudate pueri (z Vespers in C) pre 4 hlasy, 2 huslí a basso continuo
W. A. Mozart: Kirchensonata D dur KV 245 pre 2 huslí, organ a basso continuo
P. Neumüller: Ave Regina caelorum č. 2, ária pre soprán, alt, bas, 2 huslí a basso continuo
W. A. Mozart: Ave verum corpus KV 618, moteto pre 4 hlasy, sláčiky a basso continuo
účinkujú:
Eva Šušková, mezzosoprán
Miroslava Trávničková, soprán          

David Maggioni
, tenor
Matúš Trávniček, bas
Solamente naturali, umelecký vedúci Miloš Valent