Solamente naturali obnovili úspešný cyklus Bachových kantát
20/09/2012

Súbor Solamente naturali, hrajúci na dobových nástrojoch, obnoví koncertom 22. 9. úspešný projekt Bach: kantáty so Solamente naturali. Cyklus koncertov, ktorý v rokoch 2006–2008 prezentoval v zaujímavej kombinácii vokálno-inštrumentálne diela Johanna Sebastiana Bacha a skladby ďalších skladateľov 17. a 18. storočia ale aj súčasných skladateľov, nadväzuje na svoju pôvodnú koncepciu a do konca tohto roka ponúkne tri koncerty v Malom a Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. „Nejde nám o konfrontáciu dvoch svetov, ale o hľadanie hlbokej nadčasovej, večne plynúcej harmónie v hudbe, ktorá nás obohacuje počas toľkých storočí,“ povedal o myšlienke projektu umelecký vedúci súboru, huslista Miloš Valent.
V sobotu 22. 9. o 18.00
začne obnovený cyklus v Malom evanjelickom kostole dramaturgickým duelom diel J. S. Bacha a holandského ranobarokového skladateľa Jana Pieterszoona Sweelincka (1562–1621). Sweelinckova hudba, ktorej koncertné uvedenia patria u nás k raritám, zaznie vo svojich dvoch podstatných polohách – vo viachlasných vokálnych skladbách a v dielach pre organ. Odkaz najslávnejšieho Bacha budú reprezentovať kantáty č. (BWV) 93, 99 a 161. Ako sólisti sa so Solamente naturali pod vedením Miloša Valenta predstavia slovenskí a maďarskí umelci.
Súbor Solamente naturali zaháji sobotňajším koncertom nielen obnovený cyklus kantát, ale aj plodnú koncertnú jeseň: do konca septembra sa ešte predstaví na Bratislavských hudobných slávnostiach (29. 9.) a v Slovenskej národnej galérii (30. 9., cyklus Musica poetica da camera). 27. októbra bude hrať slovenský súbor v pražskej Sále Bohuslava Martinů, v novembri pokračuje v cykle Bachových kantát (10. 11.), vystúpi opäť v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (11. 11.) ale aj v bulharskej Sofii, kde bude pod vedením Didiera Talpaina spolupracovať na nahrávke a koncertnom uvedení opery Charles-Simona Catela Les Bayadères.

 Sobota, 22. septembra, 18.00 h, Malý evanjelický kostol, Bratislava
Bach: kantáty so Solamente naturali
BACH–SWEELINCK   (450. výročie narodenia)
Johann Sebastian BACH: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, chorál z kantáty BWV 93
Jan Pieterszoon SWEELINCK: Cantate Domino,  a 5  Žalm 96 (zo zbierky Cantiones Sacrae,1619)
J. P. SWEELINCK: Es que Mars,  Variácie pre organ
J. P. SWEELINCK: Viri Galilei, a 5    (zo zbierky Cantiones Sacrae,1619)
J. S. BACH:  Kantáta   Was Gott tut, das ist wohlgetan,  BWV 99
J. P. SWEELINCK: Fantasia  Chromatica, pre organ
J. P. SWEELINCK: Herr, du bist, moteto pre 4 hlasy                    
 
J. P. SWEELINCK: Fúga  pre organ
J. P. SWEELINCK: Sing Erde  sing in fröhen Chören, moteto pre 4 hlasy
J. S. BACH: Kantáta   Komm du süsse Todesstunde,  BWV 161

účinkujú: SOLAMENTE NATURALI, Miloš Valent, umelecký vedúci,  Gabriella SZILI (soprán),  Helga VARGA-BACH (soprán), József  CSAPÓ (alt), Zoltán MEGYESI (tenor),  Matúš TRÁVNIĆEK (bas), Soma DINYÉS (organ)