Boris Lenko vyráža na turné po drevených kostoloch
13/09/12

Transkripcie klávesových sonát Josepha Haydna (1732–1809) a Domenica Scarlattiho (1685–1757) budú znieť netradične, na akordeóne, vo vzácnych architektonických objektoch – drevených kostoloch na Orave, strednom a východnom Slovensku. Popredný slovenský akordeonista Boris Lenko si tieto priestory vybral jednak pre ich vizuálnu i akustickú atraktivitu, ale aj fakt, že ide zväčša o miesta, kde sa špičková umelecká produkcia dostane len zriedkavo. V skupine piatich vybraných kostolov sú tri evanjelické, takzvané artikulárne kostoly – v Kežmarku, Istebnom a Hronseku -, gréckokatolícky kostol v Ladomírovej a katolícky kostol v Tvrdošíne. Okrem kostola v Istebnom ide o pamiatky UNESCO.
Napriek tomu, že je Boris Lenko známy predovšetkým ako zanietený propagátor súčasnej akordeónovej literatúry, r. 2010 prišiel s pozoruhodnou nahrávkou transkripcií diel klasických autorov 17. a 18. storočia Scarlatti Haydn Sonatas (Pavlik Records). Nahrávka sa stretla s veľkým ohlasom u odbornej kritiky vďaka Lenkovmu netradičnému poňatiu akordeónu ako nástroja, ktorý zámerne rezignuje na imitáciu organu a hľadá a nachádza svojskú nástrojovú farbu. Interpretačná úroveň nahrávky obstojí v medzinárodnej konfrontácii aktuálnych pohľadov na staršiu hudbu, napriek tomu, že nemá ambície zaradiť sa do žiadneho konkrétneho štýlového prúdu. Práve skladby zo spomínanej nahrávky budú tvoriť základ dramaturgie Lenkovho turné po drevených kostoloch.
Koncerty podporilo Ministerstvo kultúry. Organizátorom je Agentúra RebWeb. Koncert v Tvrdošíne je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 

16. 9. Tvrdošín, Kostol všetkých svätých, 14.30

23. 9. Istebné, Drevený artikulárny kostol sv. Michala, 15.00

28. 9. Hronsek, Drevený evanjelický artikulárny kostol, 18.00

29. 9. Kežmarok, Drevený artikulárny kostol, 17.00

30. 9. Ladomírova, Cerkva sv. Michala archanjela, 15.00