Boris Lenko
accordion / akordeónBiography / Životopis

Fresh / Aktuálne

Discography / Diskografia

Boris Lenko on web / Boris Lenko na webe

Pictures / Fotografie

 

 

Biography / Životopis

"I thought that the accordion was a terrible instrument. Until I heard Boris..." Giora Feidman

Boris Lenko (1965), as a graduate of the Žilina Conservatory (Anton Pittner) and the Academy of Performing Arts in Bratislava (Marta Szökeová), began his international career after successfully competing in various competitions, mainly after winning in Andrezieux-Boutheon in 1987. In the nineties he was already ranked as one of the most established Slovak artists, performing regular concerts and making recordings. Boris Lenko is one of those rare kinds of versatile musicians who perform everything ranging from the Classical repertoire, contemporary serious music, through various cross-over projects (Požoň sentimentál, Phurikane giľa, ALEA, Chassidic Songs) up to jazz (Triango). He incorporated many innovative elements into the accordion repertoire in Slovakia, mainly by introducing works by significant personalities of the post-war American and European scene (J. Zorn, M. Kagel, M. Lindberg, G. Klucevsek, L. v Vierk, L. Berio, M. Sorensen) and premiering and initiating new Slovak works (J. Beneš, P. Zagar, M. Burlas, P. Machajdík, I. Zeljenka, I. Szeghy, M. Piaček, J. Iršai, Ľ. Burgr, L. Kupkovič...). He regularly performs at contemporary music festivals - Evenings of New Music and the festival Melos-Ethos. In 2001, for the first time in the history of the festival, he performed a full evening accordion-recital at Bratislava Music Days. A year later he performed for the first time at the prominent contemporary music festival Warsaw Autumn. Boris Lenko became a pioneer with his introduction of the works of A. Piazzolla in Slovakia and in 2001 he established the chamber ensemble ALEA (accordion, violin, piano and double bass), concentrating on the interpretation of Piazzolla´s music. Lenko´s fascination with the Argentinian tango has led to co-operation with Peter Breiner in the exceptionally successful project Triango. Boris Lenko also devotes himself to his own compositions and is a senior lecturer at the Academy of Fine Arts in Bratislava. He lives in Munich and Bratislava. Contact: boris.lenko@gmx.de

Boris Lenko is represented by Mjuzik.eu. Contact: mjuzik@mjuzik.eu, +421 905 397306

 

-------------------------------------------

"Myslel som si, že akordeón je hrozný nástroj. Až kým som nepočul Borisa..."  Giora Feidman

Boris Lenko (1965), absolvent žilinského Konzervatória (Anton Pittner) a Vysokej školy múzických umení (Marta Szökeová) začal medzinárodnú kariéru úspechmi na súťažiach, najmä víťazstvom v Andrezieux-Boutheon r. 1987. V 90. rokoch sa už zaradil medzi etablovaných slovenských interpretov, s pravidelnou koncertnou a nahrávacou činnosťou. Boris Lenko predstavuje vzácny typ všestranného hudobníka so záberom od klasického repertoáru, súčasnej vážnej hudby, cez rôzne crossoverové projekty (Požoň sentimentál, Phurikane giľa, ALEA, Chassidic Songs) až po jazz (Triango). Do akordeónového repertoáru vniesol v slovenskom kontexte viaceré novátorské prvky, najmä uvádzaním diel významných osobností povojnovej americkej a európskej scény (J. Zorn, M. Kagel, M. Lindberg, G. Klucevsek, L. v Vierk, L. Berio, M. Sørensen) či premiérovaním a iniciovaním nových slovenských diel (J. Beneš, P. Zagar, M. Burlas, P. Machajdík, I. Zeljenka, I. Szeghy, M. Piaček, J. Iršai, Ľ. Burgr, L. Kupkovič...). Pravidelne vystupuje na festivaloch súčasnej hudby – na Večeroch novej hudby a festivale Melos-Étos. R r. 2001 mal ako prvý akordeonista v histórii Bratislavských hudobných slávností celovečerný recitál. O rok neskôr sa predstavil na prominentnom festivale súčasnej hudby Varšavská jeseň. Boris Lenko sa stal priekopníkom uvádzania diel A. Piazzollu na Slovensku, r. 2001 založil komorný súbor ALEA (akordeón, husle, klavír, kontrabas), sústreďujúci sa na interpretáciu Piazzollovej hudby. Lenkovo očarenie argentínskym tangom má v posledných rokoch vyústenie aj v spolupráci s Petrom Breinerom v mimoriadne úspešnom projekte Triango. Boris Lenko sa venuje aj vlastnej tvorbe. Pedagogicky pôsobí ako docent na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Žije v Mníchove a v Bratislave. Kontakt: boris.lenko@gmx.de

Borisa Lenka zastupuje Mjuzik.eu. Kontakt: mjuzik@mjuzik.eu, +421 905 397306


Fresh / Aktuálne

Recently Boris Lenko has been devoting mainly to his unique solo project, Haydn and Scarlatti keyboard sonatas on accordion. CD was released at the end of 2010 in Pavlik Records, with commentary by renowned German musicologist Prof. Joachim Kaiser. His multi-genre / crossover activities continue: Roma project After Phurikane, Chassidic Songs featuring Bratislava rabbi Baruch Myers and Peter Breiner´s tango project Triango. New CD´s with After Phurikane and Chassidic Songs were released in 2010.  The succesful Triango returned to New York in February 2010 (Metropolitan Museum, Czech Center) and in April continued in Germany: at Kempten Jazz Festival and in Munich centre Basteig. Chassidic Songs appeared in Lugane, Switzerland on October 2010.

In November 2010, Boris Lenko performed selection of The Well-Tempered Clavier at the Munich State Opera project "Lights on the Sky - the World of Sounds".

Lenko´s new CD Homo harmonicus has been releases in 2011 in Pavlik Records. CD features contemporary music.

-------------------------------------------

V poslednom čase sa Boris Lenko venuje najmä svojmu unikátnemu sólovému projektu - akordeónovým transkripciám Haydnových a Scarlattiho sonát  -, ktorý vyšiel koncom roka 2010 v Pavlík Records, s komentárom popredného nemeckého muzikológa Prof. Joachima Kaisera. Pokračujú aj jeho medzižánrové aktivity: rómsky projekt After Phurikane, Chassidic Songs s bratislavským rabínom Baruchom Myersom a tango-projekt Petra Breinera Triango. R. 2010 vyšli nové CD s Borisom Lenkom: After Phurikane a Chassidic Songs. Úspešné Triango sa vrátilo vo februári 2010 opäť do New Yorku (Metropolitné múzeum, České centrum) a v apríli pokračovalo vystúpeniami v Nemecku (Kempten Jazz Festival, mníchovské centrum Basteig). V októbri 2010 sa projekt Chassidic Songs predstavil vo švajčiarskom Lugane.

V novembri 2010 vystúpil Boris Lenko v projekte mníchovskej Štátnej opery "Svetlá na oblohe - svet zvukov" s výberom z Bachovho Temperovaného klavíra.

R. 2011 prišiel Boris Lenko s ďalším CD projektom, tentoraz so súčasnou hudbou - Homo harmonicus (Pavlik Records).

 

 

 

Discography / Diskografia

Homo Harmonicus; Zagar, Lenko, Ligeti, Zeljenka, Ganzer, Schmidt (Pavlík Records, 2011)

Haydn / Scarlatti - Sonatas (Pavlík Records, 2010)

Chassidic Songs (O.Z. Konvergencie 2010)

ALEA; Piazzolla, Zeljenka, Irshai, Piaček, M. Burlas, Zagar (Pavlík records, 2008)

The Followers (Pavlík records, 2008)

Požoň Sentimental: Prašná Bašta Social Club (AZYL, 2008)

Ladislav Kupkovič: String Quartets (Diskant, 2008)

Triango (Pavian records, 2007)

Jevgenij Iršai: Omni tempore (Hudobný fond, 2004)

Požoň sentimentál: Venované Hansimu (Hudobný fond, 1998)

Plasticity – Boris Lenko; Klucevsek, Kagel, Skempton, Vierk, Burgr, Zagar, Zorn, Norgard, Piaček (Slovart, 2002)

Choral Fantasia – Contemporary Slovak Accordion (Hudobný fond, 1994)

 

Boris Lenko on web / Boris Lenko na webe

mail: boris.lenko@gmx.de

http://www.myspace.com/afterphurikane

http://vimeo.com/5372013

http://www.pozon.sk/sounds.php?l=sk

http://www.youtube.com/watch?v=VuVgo04z3Ts

http://www.youtube.com/watch?v=YL0V_LWUTgw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=CF7WuVvydVc

http://www.youtube.com/watch?v=j0udRLJf4aQ

SME 2009, rozhovor s K. Sudorom

Hospodárske noviny 2010, reportáž

 

Pictures / Fotografie (by Lenka Rajčanová, copyright: mjuzik.eu)

http://mjuzik.eu/54/1.html

http://mjuzik.eu/55/2.html

http://mjuzik.eu/56/3.html

http://mjuzik.eu/57/4.html

http://mjuzik.eu/58/5.html

http://mjuzik.eu/59/6.html

http://mjuzik.eu/60/7.html

http://mjuzik.eu/61/8.html

http://mjuzik.eu/62/9.html

http://mjuzik.eu/63/10.html