Miloš Valent
violin, artistic leader of Solamente naturali / husle, umelecký vedúci Solamente naturaliBiography / Životopis

Discography / Diskografia

Miloš Valent on web / Miloš Valent na webe

 

Biography / Životopis

Miloš Valent (1960) studied violin at the Conservatory in Žilina (with Bohumil Urban) and thereafter at the Academy of Performing Arts in Bratislava (with Bohdan Warchal). Thanks to his interest in the old music he began his career as a member of the Slovak ensemble Musica Aeterna (from 1982 to 1998). Playing in various old music ensembles abroad he gained further experience in historical performing practices. In 1995 he founded his own ensemble Solamente Naturali, flexible in size (ranging from chamber sets to baroque orchestra) and focusing on the 17th and 18th century music performed on the period instruments. The name of the ensemble „Simply natural“ is synonymous with Miloš Valent´s artistic credo, whose essential fundaments in reviving of ancient scores are spontaneity, naturalness, often with elements of rustic roughness. He often draws upon his improvising skills and experiences in folk music. Since 1993 Miloš Valent has been regularly cooperating with prominent ensemble Tragicomedia, since 1997 he has been the concertmaster of the Teatro Lírico orchestra. His long-time artistic partnership with Stephen Stubs, the foremost American lutenist and artistic director of both mentioned ensembles, has led to various projects for violin and lute. Valent´s cooperation with Bremen group Fiori Musicali (as a concertmaster), Tirami Su in London, De Nederlandse Bachvereinigung Utrecht, Musicalische Compagney Berlin, with Czech ensembles Musica Florea and Ritornello is also significant. He taught at Musik Högskolan in Malmö, Conservatoire de Musique in Geneva, Hochschule für Kunst in Bremen and at Týn School in Prague. Prominent CD publisher ECM has released three CDs featuring Miloš Valent. Thanks to his roots in folklore tradition and to improvising skills Miloš Valent is a versatile musician. Besides of the old music he devotes himself to various crossover projects and cooperates with Norwegian jazz musician Jon Balke.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miloš Valent (1960) študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline (Bohumil Urban) a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Bohdan Warchal). Vďaka záujmu o starú hudbu sa jeho prvým pôsobiskom stal slovenský súbor Musica aeterna (1982–1998). Ďalšie skúsenosti v oblasti poučenej interpretácie starej hudby získaval pôsobením vo viacerých zahraničných súboroch. Roku 1995 založil vlastný súbor Solamente naturali. Solamente naturali je flexibilné teleso (od komorných zostáv až po barokový orchester), špecializujúce sa na interpretáciu hudby 17. a 18. storočia na dobových nástrojoch. Názov telesa „Jednoducho prirodzene“ je synonymom umeleckého kréda Miloša Valenta. Spontánnosť, prirodzenosť až naturalizmus sú jeho základnými východiskami pri oživovaní starých partitúr. Často uplatňuje aj svoju schopnosť improvizovať a odvoláva sa na folklórnu tradíciu. Miloš Valent od roku 1993 pravidelne spolupracuje s prominentným súborom Tragicomedia a od roku 1997 je koncertným majstrom orchestra Teatro Lírico. Dlhoročné umelecké partnerstvo s významným americkým lutnistom a umeleckým vedúcim spomínaných telies Stephenom Stubsom vyústilo do vzniku viacerých projektov pre husle a lutnu. Dôležitá je aj Valentova spolupráca s brémskym ansámblom Fiori Musicali (koncertný majster), s londýnskym Tirami Su, De Nederlandse Bachvereinigung Utrecht, Musicalische Compagney Berlin, s pražskými súbormi Musica Florea a Ritornello. Pedagogicky pôsobil na Musik Högskolan v Malmö, Conservatoire de Musique v Ženeve, Hochschule für Kunst v Brémach a na Týnskej škole v Prahe. Nahral 3 CD pre vydavateľstvo ECM. Valentova zakorenenosť vo folklórnej tradícii a schopnosť improvizovať sú prirodzenými predpokladmi pre jeho hudobnícku všestrannosť. Okrem starej hudby sa venuje aj rôznym medzižánrovým projektom (Chassidic Songs), spolupracuje napr. s nórskym jazzovým hudobníkom Jonom Balkem.

Discography / Diskografia

J. N. Hummel: Mathilde von Guise – Solamente naturali, Chorus Alea..., D. Talpain (Brillian Classics 2010)

J. N. Hummel: Piano Septets – M. Valent..., A. Commellato, A. Okuyama (Brilliant Classics 2010)

Chassidic Songs - B. Myers, M. Valent, B. Lenko, J. Lupták (O.Z. Konvergencie 2010)

 J. N. Hummel: Missa Solemnis – Solamente naturali, Chorus Alea, D. Talpain (Pavian Records 2008)

 Pestrý zborník / Tabulatura miscellanea - Solamente naturali, M. Daxbök, S. Dinyés (Hudobné centrum 2007))

 V. Godár: Mater – Solamente naturali, I. Bittová, M. Valent, M. Štryncl, Bratislava Conservatory Choir, D. Bill (Pavian Records 2006, ECM New Series 2006)

 The Dowland Project – Romaria / J. Potter, M. Valent, John Surman, S. Stubbs (ECM New Series 2006)

 S. Stubbs: Teatro Lirico – M. Valent, E. Headley, M. Eilander, S. Stubbs (ECM New Series 2004)

 Joseph Umstatt: Concerti – Solamente naturali, M. Valent, R. Papp, J. Kováč (Edition Alte Music ORF CD 436)

 

Miloš Valent on web / Miloš Valent na webe

Solamente naturali - home page

Holland Baroque Society and M. Valent

P.´s Steeple with Barokksolistene, B. Eike and M. Valent

J. S. Bach: Mass in B Minor, Ostrava 2005

Vivaldi: Four Seasons, Bach Consort Wien 2008