Svetové premiéry nahrávok J. N. Hummela v interpretácii Solamente naturali
01/01/2011

Holandské vydavateľstvo Brilliant Classics prinieslo na trh tri nové CD súboru starej hudby Solamente naturali, z toho dve s hudbou bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela (1778-1837). Hummelova opera Mathilde von Guise patrí k repertoárovým raritám a jej historicky prvá nahrávka je znovuoživením titulu, ktorý v 20. storočí neznel ani na koncertných pódiách. Novodobou premiérou diela bolo práve naštudovanie so Solamente naturali, ktoré sa stalo aj základom pre prvú nahrávku opery. V medzinárodnej zostave interpretov účinkujú viacerí slovenskí hudobníci. Okrem Solamente naturali (umel. vedúci Miloš Valent) je to zbor Alea (umel. vedúci Branislav Kostka) a vokálni sólisti: Eva Šušková a Ondrej Šaling. Operu naštudoval francúzsky dirigent Didier Talpain. Mathilde de Guise z r. 1810 je jednou z 15 opier Johanna Nepomuka Hummela, ktorý je známy predovšetkým ako dobový klavírny virtuóz a autor klavírnych skladieb, resp. svojho dnes najznámejšieho diela - Koncertu pre trúbku. (http://www.brilliantclassics.com/release.aspx?id=FM00339683)

Druhým hummelovským titulom s členmi Solamente naturali je nahrávka Klavírnych septet op. 74 a op. 114. Slovenský súbor tu opäť účinkuje v unikátnom projekte, tentoraz predstavujúcom menej známe diela komornej literatúry skladateľa. Septeto op. 74 zaujme umeleckou vyspelosťou Hummelovho kompozičného prejavu, op. 114 zase obsadením trúbky ako jedného z nástrojov, sekundujúcich brilantnému klavírnemu partu. (http://www.brilliantclassics.com/release.aspx?id=FM00001477#).

Trojicu CD v Brilliant Classics uzatvárajú štyri "Hamburské symfónie" Carla Philippa Emanuela Bacha, ktoré súbor Solamente naturali nahral pod vedením Didiera Talpaina. (http://www.brilliantclassics.com/release.aspx?id=FM00028623)