6. – 28. apríla 2019, Slovenský rozhlas, Klarisky
25. júna - 21. júla 2019
o.z.ORGANYzácia