Adventný koncert Solamente naturali: J.S. Bach a Peter Zagar
13/12/12


Premiéra nového slovenského diela
15. 12. 2012, 18.00 h, Malý evanjelický kostol, Panenská ul., Bratislava

 Renomovaný slovenský súbor starej hudby Solamente naturali uvedie v predvečer tretej adventnej nedele program zostavený z duchovných diel Johanna Sebastiana Bacha a Petra Zagara. Súčasťou koncertu bude aj premiéra nového diela P. Zagara.
Posledný tohtoročný koncert cyklu Kantáty so Solamente naturali uzavrie úspešnú sériu v duchovne ladenej dramaturgii, v tradičnom prostredí Malého evanjelického kostola v Bratislave. Cyklus dlhodobo prezentuje vokálno-inštrumentálne diela J. S. Bacha vždy v dialógu s tvorbou ďalšieho autora, nevyhýbajúc sa ani súčasným skladateľom.
Slovenský skladateľ Peter Zagar (nar. 1961) je poprednou osobnosťou svojej generácie, reprezentantom tzv. postmoderného prúdu a jeho diela majú schopnosť vytvárať s hudbou starších štýlových období  atraktívne dramaturgické celky:  „Som za to, aby sa súčasní skladatelia uvádzali spolu s tými, ktorých hudbu už overil čas. Takto to bolo aj v minulosti, je to prirodzenejšie, zaujímavejšie pre návštevníka“, povedal. V sobotu zaznie – okrem Zagarových troch starších duchovných diel – aj premiéra jeho novej skladby Benedictus Dominus Deus Israel, moteta pre barytón, zbor, trúbku, fagot a sláčiky. „Peter Zagar patrí k skladateľom, ktorí sa často obracajú k duchovným témam, a tak pre nás nebolo žiadnym problémom zostaviť atraktívny program, v ktorom by jeho súčasná hudba vytvorila harmonický protiklad k Bachovým dielam. Z diel najväčšieho barokového skladateľa sme zase starostlivo vybrali diela, ktoré vznikli práve pre Advent, preto verím, že týmto predvianočným koncertom potešíme všetkých našich fanúšikov,“ povedal umelecký vedúci súboru, huslista Miloš Valent. Okrem samotného uvedenia súčasných duchovných diel v kombinácii so slávnymi opusmi barokovej hudby, bude pozoruhodným momentom koncertu aj fakt, že diela súčasného autora zaznejú na dobových nástrojoch, na ktorých tradične hrajú členovia Solamente naturali.


 program:
J. S. BACH: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
chorál z kantáty BWV 93
P. ZAGAR: Laudate Dominum (Žalm 116)
pre soprán, alt, violončelo a organ
J. S. BACH: Kantáta Wachet! betet! betet! wachet!
BWV 70 - Prvá časť
P. ZAGAR:      Ave verum Corpus
pre soprán, alt, violončelo a organ
Veni Emmanuel
pre soprán, alt, bas a sláčiky
J. S. BACH: Kantáta Ärgre dich, o Seele, nicht
BWV 186a
P. ZAGAR: Benedictus Dominus Deus Israel
moteto pre barytón, zbor, trúbku, fagot a sláčiky
J. S. BACH: Kantáta Wachet! betet! betet! wachet!
BWV 70 - Druhá časť


účinkujú:
SOLAMENTE NATURALI /
Miloš Valent, umelecký vedúci
Gabriella SZILI
(soprán) József CSAPÓ (alt) Zoltán MEGYESI (tenor) Matúš TRÁVNIĆEK (bas) Tereza PAVELKOVÁ (hoboj) László BORSÓDY (trúbka) Miloš VALENT (husle) Petr ZEMANEC (husle) Luba HABART (husle) Peter VRBINČÍK (viola) Michal SŤAHEL (violončelo) Tibor NAGY (kontrabas) Tomáš KARDOŠ (fagot) Soma DINYÉS (organ)


Solamente naturali: Svetová premiéra rožnavského autora a pokračovanie bachovského projektu
08/11/2012V sobotu 10. novembra o 18.00 pokračuje v Malom evanjelickom kostole bachovský projekt Kantáty so Solamente naturali, tentoraz prostredníctvom hudby Johanna Sebastiana Bacha a jeho syna Carla Philippa Emanuela Bacha. S popredným slovenským súborom bude spoluúčinkovať renomované nemecké vokálne teleso Ensemble Polyharmonique Berlin, ktoré sa pod vedením medzinárodne uznávaného kontratenoristu Alexandra Schneidera špecializuje na interpretáciu hudby starších štýlových období.


V nedeľu 11. novembra o 18.15 zaznejú v Slovenskej národnej galérii vo svetovej premiére diela neznámeho domáceho autora Pavla Neumüllera, ktorý pôsobil na prelome 18. a 19. storočia v Rožňave. Koncert, na ktorom sa diela domáceho autora budú striedať so skladbami slávneho súčasníka Wolfganga Amadea Mozarta, je súčasťou projektu oživovania hudobného repertoáru zachyteného v Kapitulskom archíve Biskupského úradu v Rožňave. Rozsiahla zbierka asi 700 hudobných diel dokazuje, že Rožňava bola v 18. a 19. storočí významným kultúrym centrom južného Slovenska, s bohatým hudobným životom, ktorí udržiavali viacerí aktívni hudobníci-skladatelia. „Sme nesmierne vďační Biskupskému úradu v Rožňave za to, že nám i pracovníkom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied umožnili pracovať s cennými historickými materiálmi. V Solamente naturali sa radi vydávame na dobrodružnú cestu objavovania neznámych miest na hudobnej mape Slovenska a rožňavská zbierka patrí k tým, ktoré za to rozhodne stoja. Naštudovanie diel Pavla Neumüllera je len prvým krokom, už teraz sa teším na to, čo nám ukážu notové zápisy diel ďalších rožnavských skladateľov, akými boli Ján Pipus, František Xaver Skalník či Ľudovít Skalník,“ povedal huslista a umelecký vedúci súboru Miloš Valent.
Solamente naturali vystúpia s rovnakým programom aj v rámci muzikologickej konferencie v Jelšave 29. novembra, ktorá bude venovaná hudobnej kultúre Gemera a Malohontu. Konferenciu organizuje Ústav hudobnej vedy SAV a n.o. Quirinius.


SOBOTA 10. novembra 2012, 18.00, Malý evanjelický kostol, Bratislava
vstup voľný

program:

J. S. Bach: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen
, chorál z kantáty BWV 93
C. Ph. E. Bach: Sonáta g mol Wq 135 pre hoboj a BC
J. S. Bach: Nur jedem das Seine, kantáta BWV 163
C. Ph. E. Bach: Koncert a mol Wq 170 pre violončelo a orchester
J. S. Bach: Wohl dem, der sich auf seinen Gott, kantáta BWV 139
účinkujú:

ENSEMBLE POLYHARMONIQUE BERLIN
: Anna KELLNHOFER (soprán), Alexander SCHNEIDER (alt), Mathias Monrad MOLLER (tenor),  Ingolf SEIDEL (bas)
SOLAMENTE NATURALI,
umelecký vedúci Miloš Valent


NEDEĽA, 11. novembra 2012, 18.15, Slovenská národná galéria – átrium Esterházyho paláca
vstupné 4,- EUR

program:

W. A.
Mozart: Cibavit est KV 44, antifóna pre 4 hlasy a basso continuo
P. Neumüller
: Coeli Deus sanctissime, ária in A pre 2 soprány, sláčiky a basso continuo
W. A.
Mozart: Duchovná pieseň C dur KV 343 pre organ

P.
Neumüller: Dixit Dominus (z Vespers in C) pre 4 hlasy, 2 huslí a basso continuo
P. Neumüller: Quae sunt in Corde, ária pre tenor,sláčiky a basso continuo
P.  Neumüller: Confitebor tibi (z Vespers in C) pre 4 hlasy, 2 huslí a basso continuo
W. A. Mozart: Sonáta F dur KV 145 pre 2 huslí, organ a basso continuo
P. Neumüller: Confitebor tibi, ária pre soprán, sláčiky a basso continuo
W. A. Mozart: Lacrymosa KV Anh.21 pre 4 hlasy a organ
W. A. Mozart: Adoramus te KV 327, moteto pre 4 hlasy a organ
P. Neumüller: Ave Regina caelorum č.1,  ária pre soprán, alt, bas, 2 huslí a basso continuo
W. A. Mozart: Duchovná pieseň  F dur KV 343 pre organ
P. Neumüller: Beautus vir (z Vespers in C) pre 4 hlasy, 2 huslí a basso continuo
P. Neumüller: Laudate pueri (z Vespers in C) pre 4 hlasy, 2 huslí a basso continuo
W. A. Mozart: Kirchensonata D dur KV 245 pre 2 huslí, organ a basso continuo
P. Neumüller: Ave Regina caelorum č. 2, ária pre soprán, alt, bas, 2 huslí a basso continuo
W. A. Mozart: Ave verum corpus KV 618, moteto pre 4 hlasy, sláčiky a basso continuo
účinkujú:
Eva Šušková, mezzosoprán
Miroslava Trávničková, soprán          

David Maggioni
, tenor
Matúš Trávniček, bas
Solamente naturali, umelecký vedúci Miloš Valent


 

Solamente naturali a Alexander Schneider
28/09/2012Súbor starej hudby Solamente naturali pripravil pre svojich priaznivcov barokový večer venovaný skladateľom, ktorí časť svojho profesionálneho  života zasvätili jednému z najvýznamnejších kultúrnych centier svojej doby – Rímu. Druhou témou pozoruhodného koncertu sú diela pre vysoký mužský hlas, ktorý je dnes označovaný ako kontratenor alebo alt. Speváci s neopakovateľnou farbou, pohybujúci sa v polohách, typických pre ženské hlasy, majú svojich zanietených obdivovateľov a sú neodmysliteľnou súčasťou štýlovej prezentácie sveta starej hudby. V programe Solamente naturali predstaví tento raritný vokálny odbor nemecký altista Alexander Schneider. Atmosféru barokového Ríma priblížia diela Georga Friedricha Händla, Alessandra Scarlattiho, Agostina Steffaniho a Giovanniho Bononciniho.


Nedeľa 30. septembra 2012, 18.15
Slovenská národná galéria / Esterházyho palác
Solamente naturali, umel. vedúci Miloš Valent
Alexander Schneider, alt
Vstupné: 4,- EUR
 


 

Solamente naturali obnovili úspešný cyklus Bachových kantát
20/09/2012Súbor Solamente naturali, hrajúci na dobových nástrojoch, obnoví koncertom 22. 9. úspešný projekt Bach: kantáty so Solamente naturali. Cyklus koncertov, ktorý v rokoch 2006–2008 prezentoval v zaujímavej kombinácii vokálno-inštrumentálne diela Johanna Sebastiana Bacha a skladby ďalších skladateľov 17. a 18. storočia ale aj súčasných skladateľov, nadväzuje na svoju pôvodnú koncepciu a do konca tohto roka ponúkne tri koncerty v Malom a Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. „Nejde nám o konfrontáciu dvoch svetov, ale o hľadanie hlbokej nadčasovej, večne plynúcej harmónie v hudbe, ktorá nás obohacuje počas toľkých storočí,“ povedal o myšlienke projektu umelecký vedúci súboru, huslista Miloš Valent.
V sobotu 22. 9. o 18.00
začne obnovený cyklus v Malom evanjelickom kostole dramaturgickým duelom diel J. S. Bacha a holandského ranobarokového skladateľa Jana Pieterszoona Sweelincka (1562–1621). Sweelinckova hudba, ktorej koncertné uvedenia patria u nás k raritám, zaznie vo svojich dvoch podstatných polohách – vo viachlasných vokálnych skladbách a v dielach pre organ. Odkaz najslávnejšieho Bacha budú reprezentovať kantáty č. (BWV) 93, 99 a 161. Ako sólisti sa so Solamente naturali pod vedením Miloša Valenta predstavia slovenskí a maďarskí umelci.
Súbor Solamente naturali zaháji sobotňajším koncertom nielen obnovený cyklus kantát, ale aj plodnú koncertnú jeseň: do konca septembra sa ešte predstaví na Bratislavských hudobných slávnostiach (29. 9.) a v Slovenskej národnej galérii (30. 9., cyklus Musica poetica da camera). 27. októbra bude hrať slovenský súbor v pražskej Sále Bohuslava Martinů, v novembri pokračuje v cykle Bachových kantát (10. 11.), vystúpi opäť v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (11. 11.) ale aj v bulharskej Sofii, kde bude pod vedením Didiera Talpaina spolupracovať na nahrávke a koncertnom uvedení opery Charles-Simona Catela Les Bayadères.


 Sobota, 22. septembra, 18.00 h, Malý evanjelický kostol, Bratislava
Bach: kantáty so Solamente naturali
BACH–SWEELINCK   (450. výročie narodenia)
Johann Sebastian BACH: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, chorál z kantáty BWV 93
Jan Pieterszoon SWEELINCK: Cantate Domino,  a 5  Žalm 96 (zo zbierky Cantiones Sacrae,1619)
J. P. SWEELINCK: Es que Mars,  Variácie pre organ
J. P. SWEELINCK: Viri Galilei, a 5    (zo zbierky Cantiones Sacrae,1619)
J. S. BACH:  Kantáta   Was Gott tut, das ist wohlgetan,  BWV 99
J. P. SWEELINCK: Fantasia  Chromatica, pre organ
J. P. SWEELINCK: Herr, du bist, moteto pre 4 hlasy                    
 
J. P. SWEELINCK: Fúga  pre organ
J. P. SWEELINCK: Sing Erde  sing in fröhen Chören, moteto pre 4 hlasy
J. S. BACH: Kantáta   Komm du süsse Todesstunde,  BWV 161


účinkujú: SOLAMENTE NATURALI, Miloš Valent, umelecký vedúci,  Gabriella SZILI (soprán),  Helga VARGA-BACH (soprán), József  CSAPÓ (alt), Zoltán MEGYESI (tenor),  Matúš TRÁVNIĆEK (bas), Soma DINYÉS (organ)


 


 

Boris Lenko vyráža na turné po drevených kostoloch
13/09/12Transkripcie klávesových sonát Josepha Haydna (1732–1809) a Domenica Scarlattiho (1685–1757) budú znieť netradične, na akordeóne, vo vzácnych architektonických objektoch – drevených kostoloch na Orave, strednom a východnom Slovensku. Popredný slovenský akordeonista Boris Lenko si tieto priestory vybral jednak pre ich vizuálnu i akustickú atraktivitu, ale aj fakt, že ide zväčša o miesta, kde sa špičková umelecká produkcia dostane len zriedkavo. V skupine piatich vybraných kostolov sú tri evanjelické, takzvané artikulárne kostoly – v Kežmarku, Istebnom a Hronseku -, gréckokatolícky kostol v Ladomírovej a katolícky kostol v Tvrdošíne. Okrem kostola v Istebnom ide o pamiatky UNESCO.
Napriek tomu, že je Boris Lenko známy predovšetkým ako zanietený propagátor súčasnej akordeónovej literatúry, r. 2010 prišiel s pozoruhodnou nahrávkou transkripcií diel klasických autorov 17. a 18. storočia Scarlatti Haydn Sonatas (Pavlik Records). Nahrávka sa stretla s veľkým ohlasom u odbornej kritiky vďaka Lenkovmu netradičnému poňatiu akordeónu ako nástroja, ktorý zámerne rezignuje na imitáciu organu a hľadá a nachádza svojskú nástrojovú farbu. Interpretačná úroveň nahrávky obstojí v medzinárodnej konfrontácii aktuálnych pohľadov na staršiu hudbu, napriek tomu, že nemá ambície zaradiť sa do žiadneho konkrétneho štýlového prúdu. Práve skladby zo spomínanej nahrávky budú tvoriť základ dramaturgie Lenkovho turné po drevených kostoloch.
Koncerty podporilo Ministerstvo kultúry. Organizátorom je Agentúra RebWeb. Koncert v Tvrdošíne je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.


 


16. 9. Tvrdošín, Kostol všetkých svätých, 14.30


23. 9. Istebné, Drevený artikulárny kostol sv. Michala, 15.00


28. 9. Hronsek, Drevený evanjelický artikulárny kostol, 18.00


29. 9. Kežmarok, Drevený artikulárny kostol, 17.00


30. 9. Ladomírova, Cerkva sv. Michala archanjela, 15.00


 

Legenda českého rocku Vladimír Mišík koncertuje od nedele na Slovensku so skupinou ETC...
21/5/2012


Koncertom v žilinskom Dome umenia Fatra v nedeľu 27. mája o 19.00 sa začne slovenské turné Vladimíra Mišíka & ETC..., na ktorom jedna z navýznamnejších postáv nielen českej ale aj česko-slovenskej rockovej scény predstaví skladby z najnovšieho albumu Ztracený podzim.  Znieť budú i najznámejšie skladby z Mišíkovej dielne ako Variace na renesanční téma („Večernice“) či Sluneční hrob. Turné bude pokračovať v pondelok 28. mája v Prešove, v utorok 29. mája v Košiciach a skončí v stredu 30. mája v Bratislave, v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
Hosťom turné je fenomenálny česko-americký mandolinista Radim Zenkl, ktorý patrí vo svojom odbore k absolútnej svetovej špičke.

Vladimír Mišík & ETC... na Slovensku:
27.5. 19:00  Dom umenia Fatra, Žilina
28.5. 19:00 Kino Scala, Prešov
29.5. 19:00 GES klub, Košice
30.5. 19:00 Koncertné štúdio SRo, Bratislava


www.vladimirmisik.cz

Grazyna Auguscik: Poľská diva bossa novy v Bratislave
02/03/2012


Grazyna Auguscik a Paulinho Garcia: Beatles Nova, 6. marca 2012, 19.00 h, Komorné štúdio SRo, Mýtna 1, Bratislava


Jeden z najkrajších hlasov súčasného jazzu, poľská speváčka Grazyna Auguscik prichádza do Bratislavy so svojím najnovším projektom Beatles Nova. Na koncerte v Slovenskom rozhlase predstaví spolu s brazílskym gitaristom Paulinhom Garciom piesne Beatles v úpravách v štýle bossa novy.


 Hity, ktoré sa stali klasikou pop music, znejú v intepretácii Grazyny Auguscikovej a Paulinha Garciu síce jednoznačne rozpoznateľne, no v podobe, ktorá je sama osebe autorským i interpretačným počinom. Vokálne línie sa zväčša odvíjajú v simultánnom speve oboch protagonistov v neobyčajných harmonických spojeniach. Priezračný hlas Auguscikovej dokonale zapadá do konceptu bossa novy, vyžadujúcej mimoriadne presnú intonáciu a zmysel pre štýlovosť. To všetko patrí do výbavy charizmatickej speváčky, ktorej prejav je podľa kritikov v tom najlepšom zmysle slova eklektický: zužitkujúc najmodernejšie výdobytky súčasného jazzu s odkazmi ku koreňom a zahalený typickým slovanským tajomnom. Auguscik priťahuje k jazzu aj publikum spoza hraníc tohto žánru bez toho, aby skĺzla k lacnému vtieraniu sa nenáročným poslucháčom. Preto rovnako očaruje kritiku i široké publikum. Ako povedal recenzent Los Angeles Times: „...je to speváčka, ktorú treba vidieť.“


Grazyna Auguscik je po Ursule Dudziak a Anne Marii Jopek treťou poľskou jazzovou speváčkou, ktorá dosiahla naozaj svetový ohlas. Venuje sa najmä prienikom jazzu s etnicky zakorenenými štýlmi, ako je klezmer, vplyvy poľskej ľudovej hudby či bossa nova. Od roku 1994 žije v Chicagu, kde sa zaradila medzi hviezdy miestnej jazzovej scény. V ankete poľského časopisu Jazz Forum Magazine zvíťazila 4-krát v kategórii najlepšia jazzová speváčka. Roku 2002 získala titul Najlepšia speváčka v ankete Chicago Music Awards. Fenomenálny úspech zaznamenal jej album Homage – Three for Brasil (Pony Canyon Records), ktorý sa r. 2002 zaradil medzi 20 najpredávanejších jazzových albumov v Ázii. Roku 2012 pritiahla so svojím projektom Chopin World Sound do chicagského Millenium Park viac než 10 000 poslucháčov. Koncert bol vyhlásený za jeden z 10 najvýznamnejších jazzových koncertov v chicagskej oblasti za posledných 30 rokov. Grazyna Auguscik spolupracovala s hviezdami súčasného jazzu, ako sú Randy a Michael Breckerovci, Jim Hall, Toots Thielemans, Milan Urbaniak či Patricia Barber. Nahrala 14 CD.

Jazzový klavirista Pawel Kaczmarczyk prvýkrát v Bratislave
14/02/2012

 Najväčší objav poľskej jazzovej scény posledných rokov, 28-ročný klavirista Pawel Kaczmarczyk, prichádza na Slovensko s úspešným projektom Audiofeeling Band. Kaczmarczyk sa jazzu začal venovať už v detstve, popri štúdiu klasického klavíra. Ako 17-ročný sa stal členom tria KBD, ktorého album Live získal cenu Album roka 2005, udeľovanú verejnoprávnou poľskou televíziou. Jeho raketový nástup na profesionálnu jazzovú scénu ilustrovali nielen úspechy na medzinárodných jazzových súťažiach ale aj, od r. 2004 do r. 2007, prvé miesta v ankete prominentného Jazz Forum Magazine v kategórii mladých nádejí. Od r. 2007 do r. 2009 ho čitatelia tohto časopisu suverénne volili za víťaza v kategóriách Album roka a Klavirista roka. Získanie titulu Klavirista roka 2009 sa v Poľsku stalo senzáciou, keďže len 25-ročný Kaczmarczyk vtedy zosadil z trónu fenomenálneho Leszka Mozdzera, ktorý v tejto kategórii kraľoval viac než 10 rokov.


Roku 2009 sa Pawel Kaczmarczyk stal novou tvárou prestížneho európskeho vydavateľstva ACT Records, ktoré vydalo jeho tretí album Complexity in Simplicity s projektom Audiofeeling Band. Kaczmarczyk sa tak oficiálne zaradil do úspešného klubu poľských jazzmanov, spoluformujúcich európsku scénu. CD Complexity in Simplicity mu v zápätí prinieslo dve víťazstvá v ankete poľskej jazzovej spoločnosti Melomani, považovanej za poľského „jazzového oscara“: titul Album roka i Umelec roka.


Okrem vlastných projektov má Kaczmarczyk ešte pred prahom tridsiatky na konte reprezentatívnu spoluprácu s menami ako Emil Mangelsdorff, Monty Waters, Lee Konitz, Steve McCraven, Janusz Muniak, Piotr Wojtasik, Zbigniew Namysłowski či Piotr Baron. Jeho moderný jazz sa pohybuje medzi odkazom legendárneho Billa Evansa a aktuálnejšími vplyvmi Švéda Esbjörna Svenssona či Američana Brada Mehldau. Ako etablovaná tvár európskej jazzovej scény sa Kaczmarczyk predstavil na renomovaných jazzových festivaloch, vrátane London Jazz Festival.


Na Slovensku vystúpi Pawel Kaczmarczyk s triom Audiofeeling Band 16. februára v Bratislave o 19.00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu (Mýtna 1) a 18. februára v Brezne o 21.00 v Bombura Klube (Nám. M. R. Štefánika 16). Na koncertoch sa vráti k megaúspešnému CD Complexity in Simplicity, no predstaví aj svoj nový projekt Directions in Music, v ktorom sa obracia k tvorbe Raya Charlesa.


 mjuzik.eu


 

Huslista Juraj Čižmarovič v Slovenskej filharmónii
17/01/2012

Juraj Čižmarovič sa vo štvrtok a piatok 19. a 20. januára 2012 predstaví ako sólista v Sibeliovom Koncerte d mol so Slovenskou filharmóniou. Dirigentom je Rastislav Štúr.


program koncertu

New CDs with basso Gustáv Beláček
01/11/2011

Gustáv Beláček has appeared in two new CDs this year. Brilliant Classics has released Concert Arias (J. Ch. Bach, Mozart) with Solamente naturali and Didier Talpain. BR-Klassik is featuring Gustáv Beláček in brilliant live recording of Schubert Mass No. 2 and Gounod´s St Secilia Mass with Mariss Jansons and Ľuba Orgonášová.

Nové CD s Gustávom Beláčkom
01/11/2011

Basista Gustáv Beláček sa v roku 2011 objavuje na dvoch zaujímavých tituloch. Vo vydavateľstve Brilliant Classics vyšlo CD z oblasti starej hudby Concert Arias (J. Ch. Bach, Mozart) so spolúčinkujúcim súborom Solamente naturali a dirigentom Didierom Talpainom. Nemecké vydavateľstvo Bavorského rozhlasu BR-Klassik vydalo skvelú live nahrávku Schubertovej Omše č. 2 a Ceciliánskej omše Charlesa Gounoda pod taktovkou Marissa Jansonsa a so spoluúčinkujúcou Ľubou Orgonášovou.


 

Homo harmonicus: New CD by accordionist Boris Lenko
10/08/2011

Prominent Slovak accordionist Boris Lenko has recorded his third CD with entirely 20th and 21st century music dramaturgy. Music by György Ligeti, Jürgen Ganzer, Ole Schmidt alternates with Slovak pieces by Peter Zagar, Ilja Zeljenka and even by Boris Lenko himself. CD Homo harmonicus was released by Pavlík Records.

Nové CD akordeonistu Borisa Lenka
10/08/2011

Nové CD akordeonistu Borisa Lenka s dvojzmyselným názvom Homo harmonicus prináša atraktívny program hudby 20. a 21. storočia. Skladby Györgya Ligetiho, Jürgena Ganzera, Ole Schmidta striedajú slovenské diela pre akordeón od Petra Zagara, Ilju Zeljenku ako aj dve skladby od Borisa Lenka. Už tretie profilové CD špičkového slovenského akordeonistu vychádza v Pavlík Records.

Basso Gustáv Beláček sings in Arena di Verona
11/06/2011


Slovak basso Gustáv Beláček appears in two performances this summer in Arena di Verona: in La Traviata (Doctor Grenville) and Aida (The King). Premiere of La Traviata on 17th June opened the world-famous summer opera festival. Visitors of Arena di Verona have the opportunity to enjoy Gustáv Beláček´s mastership till the half of July.

Gustáv Beláček v Arena di Verona
11/06/2011Basista Gustáv Beláček účinkuje na tohtoročnom letnom festivale vo veronskej Arene v dvoch predstaveniach. Prestížny operný festival angažoval slovenského speváka do Verdiho opier La TraviataAida. Premiéra opery La Traviata 17. júna, kde sa Gustáv Beláček predstaví ako Doktor Grenville,  je zároveň otváracím predstavením festivalu. V Aide (premiéra 26. 6.) stvárni Gustáv Beláček postavu Kráľa. Návštevníci Arena di Verona budú mať možnosť počuť slovenského basistu až do polovice júla.


 

Juraj Čižmarovič´s new CD: Pfitzner, Wagner...
10/6/2011


Violinist Juraj Čižmarovič plays two rarity concertos on his new CD – pieces by Hans Pfitzner and Siegfried Wagner. Two forgotten gems of the German post-romantic music are accompanied by Richard Wagners Träume in A flat Major – composer´s instrumentation of the last song from the famous cycle Mathilde Wesendonck Songs. CD Romantic Violin Concertos has been released in Coviello Classics, with WDR Rundfunkorchester Köln and conductor Marcus Bosch.


Juraj Čižmarovič is one of the most distinguished Slovak violinists. He is the first concertmaster of the WDR Rundfunkorchester Köln and concertmaster of the Bayreuth Festival Orchestra. Besides his solo career he dovotes himself to chamber music and conducting.

Nové CD Juraja Čižmaroviča - Pfitzner, Wagner...
10/6/2011


Huslista Juraj Čižmarovič nahral dva raritné husľové koncerty – od Hansa Pfitznera a Siegfrieda Wagnera. Dva zabudnuté skvosty postromantickej nemeckej hudby na CD dopĺňa skladba Träume As Dur od Richarda Wagnera, Siegfriedovho otca. Ide o skladateľovu inštrumentáciu poslednej piesne zo slávneho cyklu Piesne na básne Mathildy Wesendonckovej. CD Romantic Violin Concertos nahral slovenský huslista vo vydavateľstve Coviello Classics s WDR Rundfunkorchester Köln a pod taktovkou Marcusa Boscha.


Juraj Čižmarovič patrí k najvýznamnejším slovenským huslistom. Je prvým koncertným majstrom WDR Rundfunkorchester v Kolíne nad Rýnom a koncertným majstrom wagnerovského festivalového orchestra v Bayreuthe. Okrem sólistickej kariéry sa venuje aj komornej hre a dirigovaniu.

Querela pacis – nové CD Vladimíra Godára
15/05/2011

Vo vydavateľstve Pavian records vychádza nové CD s hudbou Vladimíra Godára QUERELA PACIS. Na CD znie rovnomenné oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester s podtitulom „Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus“. Interpretmi diela sú americká sopranistka Emily Van Evera, altistka Petra Noskaiová, basista Tomáš Šelc, súbor Solamente naturali (umelecký vedúci Miloš Valent), Katedrálny zbor sv. Martina (zbormajster Dušan Bill). Oratórium naštudoval známy anglický dirigent Andrew Parrott, ktorý sa podpísal pod premiéry viacerých Godárových skladieb.


„Ako deti sme sa často hrávali na vojakov a každý chlapec chcel byť partizánom či ruským vojakom. Keď sme potom v auguste 1968 zažili tanky v akcii, už sme sa nikdy nechceli hrať na ruských vojakov; pochopili sme, že tanky v skutočnosti prinášajú smrť a neslobodu... ...Erazmus Rotterdamský bol asi prvým mysliteľom, ktorý jednoznačne odmietol všetky ospravedlňujúce vznešené ciele vladárov a vo svojich dvoch rečiach – Querela pacis a Dulce bellum inexpertis – označil vojnu za absolútne zlo, ktorého jediným skutočným dôvodom je chamtivosť mocných.“  Vladimír Godár v bulletine k CD Querela pacis


 Vladimír Godár (1956) patrí k najvýznamnejším slovenským skladateľom. Jeho hudba znie na viac než 30 CD a v takmer 30 filmoch, s obrovskou odozvou u profesionálov ale aj u širšieho hudbymilovného publika. Je nositeľom mnohých prestížnych ocenení, naposledy Ceny Fra Angelica za prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku za rok 2010 a Medzinárodnej vyšehradskej ceny za podporu a rozvoj spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry za rok 2009. S filmovou hudbou sa takmer každoročne objavuje v nomináciách prestížnych filmových cien Český lev, pričom je už dvojnásobným držiteľom tohto ocenenenia. Okrem kompozície je aktívny aj v oblasti muzikológie, hudobnej publicistiky a pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.


mjuzik.eu


http://www.vladimirgodar.wz.cz/querela_sk.htm


 

Gustáv Beláček uviedol v Prahe Suitu na verše M. Buonarrotiho
21/4/2011

Basista Gustáv Beláček sa 20. apríla v Prahe predstavil v náročnom diele Dmitrija Šostakoviča - Suite na verše Michelangela Buonarrotiho. Jedno z posledných skladateľových diel rieši v 11 piesňach so sprievodom orchestra otázky zmyslu života, pravdy i umeleckej tvorby, nachádzajúc tak paralely v osobách dvoch slávnych tvorcov - renesančného umelca a skladateľa 20. storočia. Gustáv Beláček uviedol málo hrávaný cyklus najprv minulý rok so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. V Prahe vystúpil so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu a s dirigentom Tomášom Hanusom.


Záznam koncertu odvysiela kultúrny kanál Českého rozhlasu ČRo 3-Vltava 26. apríla o 20.00 h.


mjuzik.eu


http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/tomas-hanus-s-gustavem-belackem-hosty-socru--879642

Gustáv Beláček: "I sweat litres in Vodník´s costume..."
27-01-2011

...says Slovak basso for Czech internet magazine Opera PLUS about Ljubljana´s performance of Rusalka.


http://www.operaplus.cz/2011/01/dnes-vecer-dalsi-nova-rusalka-tentokrat.html

Gustáv Beláček: "V kostýme Vodníka vypotím litre..."
27-01-2011

Český internetový portál Opera PLUS uverejnil rozhovor s Gustávom Beláčkom pri príležitosti ľubľanskej premiéry Rusalky (27. januára 2010), v ktorej účinkuje slovenský basista ako Vodník.


čítajte na http://www.operaplus.cz/2011/01/dnes-vecer-dalsi-nova-rusalka-tentokrat.html

Gustáv Beláček ako Vodník v koprodukcii ľubľanskej opery s glynebournským festivalom
27-01-2011

Gustáv Beláček účinkuje od 27. januára do 2. februára v Slovinskej národnej opere ako Vodník v predstavení Dvořákovej Rusalky. Inscenácia režisérky Melly Still je koprodukciou s Glynebournským operným festivalom a pre Ľubľanu ju naštudoval český dirigent Tomáš Hanus. V inscenácii sa objavuje aj ďalší slovenský interpret - Ľudovít Ludha ako Princ.


www.opera.si

Gustáv Beláček as Vodník in Ljubljana-Glyndebourne coproduction of Rusalka
27-01-2011

Gustáv Beláček is appearing as Vodník in Rusalka, production directed by Melly Still and conducted by Tomáš Hanus. The performance is coproduction of Slovenian National Opera with the Glyndebourne Opera Festival. Productions will be held from 27th January to 2nd February 2011 in Cankarjev dom, Ljubljana.


www.opera.si

Miloš Valent has won prestigious Slovak award
16/01/2011

Baroque violinist Miloš Valent has won prestigious Slovak prize the 2010 Krištáľové krídlo (Crystal Wing) in Music category. The prize is given annualy to personalities for outstanding achievements in different categories of culture, science and economy.


Valent´s competitors in Music category were cellist Jozef Lupták and jazzman Martin Valihora.

Miloš Valent získal ocenenie Krištáľové krídlo 2010
16/01/2011

Huslista Miloš Valent získal  ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2010 v kategórii Hudba. Cenu získal s ohľadom na verejnú prezentáciu a realizáciu CD-nahrávok diel významného bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela (1778-1837) so súborom Solamente naturali (opera Mathilde von Guise, Septetá op. 74 a 114), za umeleckú realizáciu projektu kompletnej kvartetovej tvorby slovenského skladateľa obdobia vrcholného klasicizmu Mikuláša Zmeškala (1759-1833) a novodobú svetovú premiéru husľového koncertu Antonia Vivaldiho, z rukopisnej zbierky v archíve v Podolínci.


Ďalšími nominovanými v kategórii Hudba boli violončelista a organizátor festivalu Konvergencie Jozef Lupták a jazzový hudobník Martin Valihora. Ceny boli udelené v nedeľu 16. januára 2011 v priamom prenose STV.

Boris Lenko / Scarlatti - Haydn Sonatas (Pavlik Records 2010)
05/01/2011

The prominent Slovak accordionist Boris Lenko has brought out a new CD. The musician, who has dedicated himself mainly to new music and cross-over projects in recent years, has this time studied the classics of music literature for keyboard instruments- Haydn´s and Scarlatti´s sonatas. The compositions, which were originally created for cembalo, are nowadays played by pianists and cembalists alike, and can also be found in the repertoire of accordionists. Lenko, however, overturns the traditional perceptions about accordion interpretation of the classic repertoire, refuses to imitate the massive sound of the organ and directs his sound ideal to the legacy of the greats of piano interpretation. Clarity and transparency of sound, timeless interpretation of the classics and incredible virtuosity- this is Boris Lenka´s new CD. The CD is of top audophile quality, recorded on both sides of the disc, as a CD and DVD Audio with multi-channel reproduction. http://www.pavlikrecords.sk/modules.php?name=eShop&file=product_info&products_id=106&osCsid=1e1d00e707952b1582685a9c159840c1

Boris Lenko / Scarlatti - Haydn Sonatas (Pavlik Records 2010)
05/01/2011

Boris Lenko prichádza s novým CD. Hudobník, ktorý sa posledné roky venoval najmä uvádzaniu novej hudby a crossoverovým projektom, tentoraz naštudoval klasiku hudobnej literatúry pre klávesové nástroje – Haydnove a Scarlattiho sonáty. Skladby, ktoré vznikli pôvodne pre čembalo, hrávajú dnes najmä klaviristi a čembalisti, no objavujú sa aj v repertoári akordeonistov. Lenko však rúca zažité predstavy o akordeónovej interpretácii klasickej literatúry, odmieta imitovať veľký zvuk organu a svoj zvukový ideál smeruje k odkazu veľkých mien klavírnej interpretácie. Čistota a priezračnosť zvuku, nadčasová interpretácia klasiky a úžasná virtuozita - to je nové CD Borisa Lenka. CD vychádza v špičkovej audiofilskej úprave so záznamom na oboch stranách nosiča - ako CD i DVD Audio s možnosťou viackanálovej reprodukcie.


http://www.pavlikrecords.sk/modules.php?name=eShop&file=product_info&products_id=106&osCsid=1e1d00e707952b1582685a9c159840c1

World premiere recordings of Hummel with Solamente naturali
01/01/2011

The Dutch publisher Brilliant Classics has introduced three new CD`s by the ensemble for early music, Solamente naturali, onto the market, two of these with music by the Bratislava-born composer Johann Nepomuk Hummel (1778–1837). Hummel`s opera Mathilde von Guise is rarely found in standard repertoire and the historically first recording, a work which was never even heard on concert stages during the 20th century, has been revived. The modern premiere of the work was rehearsed with Solamente naturali, forming the basis for the first recording of the opera. Various Slovak musicians are members of the international orchestration – apart from Solamente naturali (artistic leader Miloš Valent), it includes the choir Alea (artistic leader Branislav Kostka) and vocal soloists: Eva Žučková and Ondrej Ľaling. The opera was studied in by the French conductor Didier Talpain. Mathilde de Guise, dating back to 1810, was one of 15 operas composed by Johann Nepomuk Hummel, who was more famous as a piano virtuoso of the time and composer of piano music, and for his most well-known work today, the Concerto for Trumpet. http://www.brilliantclassics.com/release.aspx?id=FM00339683


The second Hummel work including members of Solamente naturali is the recording of the Piano Septets Op. 74 and Op. 114. The Slovak ensemble once again performs in a unique project, this time presenting less familiar works from the composer`s chamber music compositions. Septet Op. 74 draws attention to Hummel`s mature artistic compositional expression, Op.114 by instrumentation of the trumpet as one of the instruments, secondary to the brilliant piano part. http://www.brilliantclassics.com/release.aspx?id=FM00001477#


The threesome of CD`s by Brilliant Classics is completed by the four "Hamburg Symphonies" of Carl Philipp Emanuel Bach, which the ensemble Solamente naturali recorded under the leadership of Didier Talpain. http://www.brilliantclassics.com/release.aspx?id=FM00028623

Svetové premiéry nahrávok J. N. Hummela v interpretácii Solamente naturali
01/01/2011

Holandské vydavateľstvo Brilliant Classics prinieslo na trh tri nové CD súboru starej hudby Solamente naturali, z toho dve s hudbou bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela (1778-1837). Hummelova opera Mathilde von Guise patrí k repertoárovým raritám a jej historicky prvá nahrávka je znovuoživením titulu, ktorý v 20. storočí neznel ani na koncertných pódiách. Novodobou premiérou diela bolo práve naštudovanie so Solamente naturali, ktoré sa stalo aj základom pre prvú nahrávku opery. V medzinárodnej zostave interpretov účinkujú viacerí slovenskí hudobníci. Okrem Solamente naturali (umel. vedúci Miloš Valent) je to zbor Alea (umel. vedúci Branislav Kostka) a vokálni sólisti: Eva Šušková a Ondrej Šaling. Operu naštudoval francúzsky dirigent Didier Talpain. Mathilde de Guise z r. 1810 je jednou z 15 opier Johanna Nepomuka Hummela, ktorý je známy predovšetkým ako dobový klavírny virtuóz a autor klavírnych skladieb, resp. svojho dnes najznámejšieho diela - Koncertu pre trúbku. (http://www.brilliantclassics.com/release.aspx?id=FM00339683)


Druhým hummelovským titulom s členmi Solamente naturali je nahrávka Klavírnych septet op. 74 a op. 114. Slovenský súbor tu opäť účinkuje v unikátnom projekte, tentoraz predstavujúcom menej známe diela komornej literatúry skladateľa. Septeto op. 74 zaujme umeleckou vyspelosťou Hummelovho kompozičného prejavu, op. 114 zase obsadením trúbky ako jedného z nástrojov, sekundujúcich brilantnému klavírnemu partu. (http://www.brilliantclassics.com/release.aspx?id=FM00001477#).


Trojicu CD v Brilliant Classics uzatvárajú štyri "Hamburské symfónie" Carla Philippa Emanuela Bacha, ktoré súbor Solamente naturali nahral pod vedením Didiera Talpaina. (http://www.brilliantclassics.com/release.aspx?id=FM00028623)